Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αστρομερίτη έχει προκηρύξει προσφορές μέχρι 29/6/2021

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αστρομερίτη έχει προκηρύξει προσφορές για:

Α. Αγορά Υπηρεσιών εργάτη γενικών καθηκόντων.

Β. Κλαδέματα χώρων πρασίνου.

Γ. Συντήρηση Γραφείων Κοινοτικού Συμβουλίου.

Οι προσφορές λήγουν στις 29 Ιουνίου 2021 ώρα 11:00πμ

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τηλ. 22821704 από Δευτέρα – Παρασκευή 8:30π.μ – 1:30μ.μ