ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ 2/11/2021

ΤΡΙΤΗ, 02/11/21 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00Μ.Μ – 8:00ΜΜ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ.