Πολιτιστικό Κέντρο

Λαϊκές Οργανώσεις

Μορφωτικός Σύλλογος

Παιδική Λέσχη

Κατ’ Οίκον Φροντίδα

Βιβλιοθήκη

Πολυδύναμο Κέντρο Ηλικιωμένων

Νεανικό Κέντρο Άγιος Αυξίβιος

Εθνικόφρονα Σωματεία

Αθλητικό Σωματείο Ελπίδα

Γήπεδα Αθλοπαιδιών