Το πρώτο Σχολείο της Κοινότητας Αστρομερίτη, κτίστηκε γύρω στο 1860 στο προαύλιο της σημερινής εκκλησίας Αγίου Αυξιβίου.

Λειτούργησε σαν μικτό σχολείο, μέχρι το 1901. Το 1901 κτίστηκε νέα αίθουσα, στο χώρο που βρίσκεται σήμερα το Πολιτιστικό Κέντρο Αστρομερίτη. Από το 1901 μέχρι το 1930 η αίθουσα στην εκκλησία του Αγίου Αυξιβίου λειτουργούσε σαν Παρθεναγωγείο, ενώ η αίθουσα στο Πολιτιστικό Κέντρο λειτουργούσε σαν Αρρεναγωγείο.

Από το 1930 – 1941 τα δυο κτίρια λειτουργούσαν σαν μικτά δημοτικά σχολεία, με την πέμπτη και έκτη τάξη, να φοιτά στην αίθουσα του σημερινού Πολιτιστικού Κέντρου μ’ ένα δάσκαλο και οι υπόλοιπες τάξεις ήταν στην αίθουσα της εκκλησίας, με μια δασκάλα.

Το 1939 άρχισε η ανέγερση του νέου σχολείου (παλαιά σημερινή πτέρυγα) και ολοκληρώθηκε το 1941. Τα πρώτα παιδιά φοίτησαν την περίοδο 1941-42. Το νέο κτίριο, δηλαδή, το γραφείο του διευθυντή και οι 4 συνεχόμενες αίθουσες, ανεγέρθηκαν το 1964-65. Οι υπόλοιπες αίθουσες ανεγείροντο σταδιακά, από το 1982 μέχρι και το 1994, οπότε κτίστηκαν οι δύο αίθουσες της νέας πτέρυγας στον όροφο.

Σήμερα το Δημοτικό Σχολείο αποτελείται από 13 αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα τεχνολογίας, αίθουσα οικοκυρικών, αίθουσα τέχνης, γραφείο δασκάλων, γραφείο διευθυντή, μικρό ιατρείο, καντίνα, τουαλέτες αγοριών και κοριτσιών, αποθήκη γυμναστικής και αποθήκη σχολικού κήπου. Στην αυλή του Σχολείου, υπάρχει γήπεδο μπάσκετ και μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου.

Στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, λειτουργούν σε ανεξάρτητους χώρους, 2 τάξεις προδημοτικής εκπαίδευσης με 55 σήμερα παιδιά, 3 νηπιαγωγούς και 1 σχολική βοηθό, με δική τους ξεχωριστή αυλή.

Η Κοινότητα το 1991, εντοπίζοντας το πρόβλημα που είχαν οι εργαζόμενες οικογένειες της κοινότητάς μας, με την φροντίδα των παιδιών τους στις εργάσιμες ώρες, λειτούργησε σε ενοικιαζόμενους χώρους, Βροφοπαιδοκομικό Σταθμό για παιδιά από 3 μηνών μέχρι 4 χρονών.
Επίσης δημιούργησε σε χώρους του Δημοτικού Σχολείου, το Απογευματινό Σχολείο για τα παιδιά του δημοτικού.
Τα πιο πάνω προγράμματα το 2004 στεγάστηκαν σε ιδιόκτητα κτήρια. Σήμερα ο Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός, έχει σύνολο 70 παιδιά και 9 άτομα προσωπικό.