Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αστρομερίτη, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Άρης Κωνσταντίνου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99353832
E-mail: k.s.astromeritis@cytanet.com.cy
Τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Πάμπος Παναγιώτου (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99698687
Ονοματεπώνυμο: Aντρέας Ηρακλέους
Τηλέφωνα: 99438033
Ονοματεπώνυμο: Πέτρος Χριστοδούλου
Τηλέφωνα: 99884080
Ονοματεπώνυμο: Χριστόδουλος Βασιλείου
Τηλέφωνα: 99411557
Ονοματεπώνυμο: Τασούλα Βουζούνη
Τηλέφωνα: 99536393
Ονοματεπώνυμο: Αργύρης Αργυρού
Τηλέφωνα: 99538879
Ονοματεπώνυμο: Κώστας Περατίτης
Τηλέφωνα: 99491714
Ονοματεπώνυμο: Αντρέας Τσίτσεκκος
Τηλέφωνα: 99787989
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Σάκκου Πέτρου (Γραμματειακός Λειτουργός)
Τηλέφωνα: 22821704