Τοπωνύμια είναι ονομασίες διαφόρων τοποθεσιών. Οι ονομασίες αυτές προέρχονται συνήθως από διάφορες ιστορίες ή παραδόσεις. Στο χωριό υπάρχουν τα πιο κάτω τοπωνύμια:

1. ΠΕΤΡΕΔΗ: Η τοποθεσία αυτή ονομάστηκε έτσι, γιατί στα παλιά χρόνια είχε σπίτια χτισμένα με μεγάλες πέτρες, τις οποίες έβρισκαν όταν καλλιεργούσαν τα χωράφια αυτής της περιοχής. Στα παλιά χρόνια, η περιοχή αυτή δεν είχε αξία, εξαιτίας των πολλών πετρών. Σήμερα η περιοχή αυτή έχει γεμίσει από σπίτια.
2. ΤΡΙΜΜΑΤΟΙ: Είναι μια περιοχή, στην οποία οι άνθρωποι πίστευαν ότι ζούσαν κύκλωπες με τρία μάτια. Οι άνθρωποι παλαιότερα δεν συνήθιζαν να πηγαίνουν στην περιοχή αυτή, γιατί φοβούνταν.
3. ΣΠΗΛΙΟΙ ΤΟΥ ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ: Πήρε την ονομασία της, από ένα περιστατικό που έγινε κατά την τουρκοκρατία. Εκεί κατέφυγαν πολλά γυναικόπαιδα, για να σωθούν από τους Τούρκους. Τα παιδιά έκλαιγαν και τότε ένας που κρατούσε βιολί, έπαιζε και τραγουδούσε: «Πνίξε μάνα το παιδί για να σωθείς». Έτσι γλίτωσαν από τους Τούρκους.
4. ΔΡΟΣΕΙΝΑ: Η περιοχή αυτή, βρίσκεται απέναντι από τον κόλπο της Μόρφου και ονομάζεται έτσι, γιατί έχει αρκετό αέρα και δροσιά.
5. ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ: Είναι μια περιοχή που έχει πολλά μονοπάτια, τα οποία οδηγούν στα χωράφια.
6. ΠΙΣΣΟΓΙΑ: Ονομάζεται έτσι, γιατί το χώμα στην τοποθεσία αυτή είναι πολύ σφιχτό.
7. ΜΑΖΕΡΗ: Είναι μια περιοχή όπου υπάρχουν πολλά μαζιά και τα χωράφια ήταν ακαλλιέργητα.
8. ΑΛΩΝΙΑ: Στην περιοχή αυτή, είναι χτισμένος τώρα ο συνοικισμός προσφύγων. Παλιά εκεί οι γεωργοί αλώνιζαν τα δημητριακά τους.
9. ΜΕΛΙΣΣΙΑ: Ονομάζεται έτσι, γιατί στην περιοχή αυτή μαζεύονται όλα τα νεογνά-μελίσσια.
10. ΒΑΘΥΡΟΥ: Το όνομά της το πήρε από τους δρόμους της περιοχής, οι οποίοι τα παλιά χρόνια ήταν κατασκευασμένοι από πέτρες και ήταν κατηφορικοί, ώστε τα νερά της βροχής να πηγαίνουν προς τον ποταμό (στού βαθύ ρού).

Άλλα τοπωνύμια του χωριού μας είναι: Βερού, Μοσίλια, Κόννιδες, Λαγούμια, Σκουτελλάρης, Λαξιά του Κοραή, Δεσποτικά, Περιστερωνιτικά (χωράφια που συνορεύουν με το χωριό Περιστερώνα) και άλλα.