Συναυλία με Κάλαντα του Δωδεκαημέρου, παραδοσιακούς σκοπούς και τραγούδια 29.12.2018